Onderwijsbureau

Het stafbureau is gevestigd te Exmorra.

De dames Elly Cnossen, Jos Noordmans en Aafke Talsma vormen de stabiele basis van het stafbureau!