Stichting CBO De Greiden in het kort

CBO De Greiden is in 2012 ontstaan door een fusie van 2 schoolverenigingen.

De stichting heeft scholen in Arum, Easterein, Easterlittens, Exmorra, Makkum, Parrega, Spannum, Tjerkwerd, Witmarsum, Wjelsryp, en Wommels.

De grootte van de scholen varieert van ± 25 tot ± 200 leerlingen.

De officiële naam luidt: Stichting voor Christelijk Basisonderwijs De Greiden