Bestuur

Albert Faber en Dirk Kroes vormen het bestuur. De heer Faber vervult de functie van Algemeen Directeur en de heer Kroes bekleedt de functie van Algemeen Adjunct Directeur.