Alle locaties van CBO De Greiden op de kaart

Schoollocaties

Adressenlijst van locaties CBO De Greiden

Onderwijsbureau
CBO De Greiden

 

Bezoekadres: Dorpsstraat 70, 8759 LE Exmorra
Postadres: Postbus 100, 8700 AC Bolsward
Telefoon: (0515) 577 560 / Fax: (0515) 577 561
http://www.cbodegreiden.nl 

De Oanrin
Locatie Arum
(05LU)

 

Bezoekadres 2 locaties:
Schoolstraat 14, 8822 VP Arum, tel. (0517) 641310
Schoolsingel 20, 8822 VJ Arum, tel. (0517) 641380
Postadres: Schoolstraat 14, 8822 VP Arum
http://www.deoanrin-arum.nl

 

CBS De Foareker
Easterein
(03GT)

 

Bezoekadres: Skoallestrjitte 19, 8734 GL Easterein
Postadres: Skoallestrjitte 19, 8734 GL Easterein
Telefoon: (0515) 332 275
http://www.foareker.nl 

CBS De Earnewjuk
Easterlittens
(04IZ)

 

Bezoekadres: Noarderfinne 3, 8835 XT Easterlittens
Postadres: Noarderfinne 3, 8835 XT Easterlittens
Telefoon: (0517) 342 020
http://www.earnewjuk.nl 

CBS De Oerdracht
Exmorra
(04NI)

 

Bezoekadres: v/d Weijstrjitte 12, 8759 LJ Exmorra
Postadres: v/d Weijstrjitte 12, 8759 LJ Exmorra
Telefoon: (0515) 575 157
http://www.oerdracht.nl 

     

CBS De Ark
Makkum
(09NO)

 

Bezoekadres: Ds L Touwenlaan 44a, 8754 BT Makkum
Postadres: Postbus 86, 8754 ZP Makkum
Telefoon: (0515) 231 561 / Fax: (0515) 231 103
http://www.arkmakkum.nl 

CBS De Paadwizer
Parrega
(05XI)

 

Bezoekadres: Waubertstrjitte 18, 8763 MS Parrega
Postadres: Waubertstrjitte 18, 8763 MS Parrega
Telefoon: (0515) 579 622
http://www.paadwizer-parrega.nl 

 

   

PCBS De Tarissing
Spannum
(05XH)

 

Bezoekadres: Tsjerkebuorren 14, 8843 KE Spannum
Postadres: Tsjerkebuorren 14, 8843 KE Spannum
Telefoon: (0517) 342 200
http://www.tarissing-spannum.nl/

CBS De Reinbôge
Tjerkwerd
(03IB)

 

Bezoekadres: Waltaweg 29, 8765 LM Tjerkwerd
Postadres: Waltaweg 29, 8765 LM Tjerkwerd
Telefoon: (0515) 579 813 
http://www.reinboge-tjerkwerd.nl 

CBS De Bonkelder
Witmarsum
(07HX)

 

Bezoekadres: De Tjasker 2, 8748 DW Witmarsum
Postadres: Postbus 10, 8748 ZL Witmarsum
Telefoon: (0517) 531 919 / Fax: (0517) 532 241
http://www.bonkelder-witmarsum.nl 

CBS De Grûnslach
Wjelsryp
(04TB)

 

Bezoekadres: Lytse Buorren 27, 8842 LJ Wjelsryp
Postadres: Lytse Buorren 27, 8842 LJ Wjelsryp
Telefoon: (0517) 342 112
http://www.grunslach.nl 

CBS It Fûnemint
Wommels
(05UY)

 

Bezoekadres: Walperterwei 14, 8731 CD Wommels
Postadres: Walperterwei 14, 8731 CD Wommels
Telefoon: (0515) 331 921
http://www.itfunemint.nl 

 

 

 

Scholen