GMR Publiek

De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus allerhande zaken die álle scholen van De Greiden aangaan (de MR richt zich op het beleid op schoolniveau).

De GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot aantal beleidsonderdelen. Te denken valt aan:
Instemming op het gebied van: onderwijskundige doelstellingen, maar ook het meerjarenbeleidsplan; beleid t.a.v. welzijn, gezondheid en veiligheid;

Adviesbevoegdheden met betrekking tot: de hoofdlijnen van het financiële beleid, de verdeling/besteding van de middelen; huisvesting en onderhoud; taakbeleid etc.

De GMR bestaat uit maximaal 12 personen.

Voorzitter is Henrieke de Greef    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Secretaresse is Antine Koopmans   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


De GMR wordt op dit moment vertegenwoordigd door:

Personeelsgeleding

       
Henrieke de Greef     De Paadwizer - Parrega
Ans Pieters   De Ark - Makkum
Anky Klaver   De Grûnslach - Wjelsryp
Ineke Duipmans   De Foareker - Easterein
Anita Duiker   de Oerdracht - Exmorra

Oudergeleding

       
Antine Koopmans   De Grûnslach - Wjelsryp
Trea Ringnalda   It Fûnemint - Wommels
Richard Teppema   De Reinbôge - Tjerkwerd
Bonne Dijkstra   De Oanrin - Arum

 

Voor de vergaderdata kijk in agenda.

 

Nieuwsbrieven


Drie keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrieven:

Titel
Nieuwsbrief GMR 2016-2017 nr. 1
Nieuwsbrief GMR 2016-2017 nr. 2
GMR Informatie en Verkiezingen
Nieuwsbrief GMR 2016-2017 3
Nieuwsbrief GMR 2017-2018 nr. 1
GMR Jaarverslag 2017