Raad van Toezicht

Er zijn 5 leden van de Raad van Toezicht. 
Als u één van de leden wilt benaderen, dan kunt u contact opnemen met het onderwijsbureau te Exmorra.